Приста хим ООД

Фирма Приста Хим ООД беше създадена през 2001 година, за да продължи и развие своята главна стратегическа цел, а именно вноса и дистрибуцията на всички видове хладилни агенти.

Приста Хим ООД сключи договори за изключително право на продажба на хладилни агенти (фреони) с един от най-големите производители в света Аtofina Франция (сега Аrkema)

Фирмата разполага със собствена складова площ и терен в Западната промишлена зона на гр. Русе, както и със складова база във Варна.

Клиенти на фирмата в България са:АЕЦ Козлодуй ЕАД, Институт за хладилна и климатична техника – София, Биовет АД - Пещера, Хан Аспарух АД - Исперих, Лубрика ООД - Русе, Слънчеви лъчи АД - Провадия, Роса АД - Попово, МВМ Клима ООД - Варна, Юникеър Сървисис ООД - Варна и др.

От началото на своята дейност фирма Приста Хим ООД работи с ОББ АД клон Русе. Фирмата работи със собствени средства, не ползва кредити, няма наложени запори, неплатени такси и просрочени задължения в лева и валута към банката и други институции.

Приста хим ООД